Zpět
KONDOR 112
+420 776 589 147
KONDOR 112
bezpečnostní a detektivní agentura

Vyhledávání rodokmenů

      K dalším námi nabízeným službám je služba spojená s vyhledáváním rodokmenů. Tato služba je v posledních letech velice vyhledávanou službou zejména těmi, které zajímá, kdo byli jejich předci, odkud pocházeli a kde zemřeli.

      Kromě odpovědí na tyto základní otázky Vám pomůžeme odpovědět na další otázky o Vašich předcích, například jejich datum narození, sňatku i úmrtí nebo dokonce jejich společenské postavení, povolání nebo majetek.

Vyhledání původu a sestavení rodokmenu:

      Tak jako strom nemůže vyrůst bez kořenů, nemůže člověk vyrůst bez návaznosti na své předky. Na rozdíl od stromů, mohou si lidé své kořeny najít.

V této souvislosti nabízím tyto služby:
 • vyhledání původu
  • rodinné vazby, osobní data narození, úmrtí, oddavek, apod. (víra, zároveň přesný překlad matričních záznamů)
  • sledování jedné nebo více rodinných větví.
 • sestavení rodokmenu – strom, rodový arch v jednoduché vazbě nebo knižní podobě, případně na CD nosiči (s případnou fotodokumentací, kresbami rodokmenů, apod.)
 • rešerše historie firmy, domu, událostí, cechů, aj.
 • kresba portrétu ze staré fotografie na větší formát apod.
 • zorganizování výpravy za předky, přímo na místo jejich života či úmrtí, uskutečnění cesty za svými kořeny skoro kamkoliv. (v ceně výpravy bude vždy jedna generace předků a historie místa, event. domu, kde předci bydleli, zemřeli apod.)
 • zároveň také nabízím vyhledávání ve všech dostupných digitálních archivech a v rámci možností i v databázích cizích zemí, např. Slovensku, Polsku, Německu apod.

KONDOR 112
+420 776 589 147

KONDOR 112

bezpečnostní a detektivní agentura

Vyhledávání rodokmenů

      K dalším námi nabízeným službám je služba spojená s vyhledáváním rodokmenů. Tato služba je v posledních letech velice vyhledávanou službou zejména těmi, které zajímá, kdo byli jejich předci, odkud pocházeli a kde zemřeli.

      Kromě odpovědí na tyto základní otázky Vám pomůžeme odpovědět na další otázky o Vašich předcích, například jejich datum narození, sňatku i úmrtí nebo dokonce jejich společenské postavení, povolání nebo majetek.

Vyhledání původu a sestavení rodokmenu:

      Tak jako strom nemůže vyrůst bez kořenů, nemůže člověk vyrůst bez návaznosti na své předky. Na rozdíl od stromů, mohou si lidé své kořeny najít.

V této souvislosti nabízím tyto služby:
 • vyhledání původu
  • rodinné vazby, osobní data narození, úmrtí, oddavek, apod. (víra, zároveň přesný překlad matričních záznamů)
  • sledování jedné nebo více rodinných větví.
 • sestavení rodokmenu – strom, rodový arch v jednoduché vazbě nebo knižní podobě, případně na CD nosiči (s případnou fotodokumentací, kresbami rodokmenů, apod.)
 • rešerše historie firmy, domu, událostí, cechů, aj.
 • kresba portrétu ze staré fotografie na větší formát apod.
 • zorganizování výpravy za předky, přímo na místo jejich života či úmrtí, uskutečnění cesty za svými kořeny skoro kamkoliv. (v ceně výpravy bude vždy jedna generace předků a historie místa, event. domu, kde předci bydleli, zemřeli apod.)
 • zároveň také nabízím vyhledávání ve všech dostupných digitálních archivech a v rámci možností i v databázích cizích zemí, např. Slovensku, Polsku, Německu apod.

©2023 Dušan Tejkal Cookies