Zpět
KONDOR 112
+420 776 589 147
KONDOR 112
bezpečnostní a detektivní agentura

Obecní patrola

Dovolte mi tedy představit Vám speciální a jedinečnou službu – OBECNÍ PATROLA, která je primárně určena pro obce a města, která nemají služebnu obecní či městské policie nebo služebnu Policie České republiky. OBECNÍ PATROLA zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem, a dále ochranu movitého a nemovitého majetku obce (budovy, kanceláře, sklady či jiné obecní objekty).

Patrolovací činnost se využívá zejména tam, kde není možné z různých důvodů využití stálé fyzické ostrahy. Základem patrolovací činnosti jsou pravidelné či nepravidelné kontroly střežených objektů, ochrana veřejného pořádku a ochrana prioritně určených bodů a lokalit.

V případě mimořádné události - narušení veřejného pořádku nebo jiného protiprávního jednání (přestupku, trestného činu) provedou pracovníci OBECNÍ PRATROLY neodkladné úkony k zajištění veřejného pořádku a zajištění místa události, včetně potřebné dokumentace. Po vyhodnocení závažnosti mimořádné události zajistí pracovníci OBECNÍ PATROLY přivolání Policie ČR nebo provedenou dokumentaci zpracují a předají příslušným orgánům k prošetření. Hlavní předností námi poskytované služby OBECNÍ PATROLA je přítomnost patroly přímo v obci, což má velmi pozitivní preventivní účinek při předcházení narušení veřejného klidu, veřejného pořádku a bezpečnosti v obci.

OBECNÍ PATROLU - tvoří vždy dva vyškolení a vycvičení pracovníci, kteří vykonávají činnost OBECNÍ PATROLY, jsou oděni v jednotném pracovním oděvu s řádným označením. Při své činnosti jsou vybaveni služebními pomůckami – služební mobilní telefon, obušek (tonfa), svítilna, pouta, slzotvorné (případně elektrické) obranné prostředky a audio-video záznamové prostředky. Ke své činnosti používají pracovníci služební vozidlo řádně a nezaměnitelně označené logem společnosti a viditelným názvem OBECNÍ PATROLA případně jen PATROLA. Služební vozidlo je vybaveno světelným výstražným zařízením oranžové barvy, základními hasícími prostředky a prostředky pro základní poskytnutí první pomoci.

V případě podezření na rušení veřejného pořádku či jiné „mimořádné události“ v dané obci a přilehlé lokalitě, se na velitele hlídky OBECNÍ PATROLY může obrátit každý občan s žádostí o sjednání nápravy. Velitele hlídky mohou občané kontaktovat prostřednictvím GSM brány, který volajícímu poskytne radu a v odůvodněných případech se dostaví na místo, kde učiní veškerá potřebná opatření v rámci svých kompetencí a zajistí sjednání nápravy.

Patrolovací činnost rozdělujeme:

  • STÁLÁ (nepřetržitá) PATROLA – každodenní 24 hodinová patrolovací činnost
  • DOHLEDOVÁ PATROLA – max. 4 denní patrolovací činnost v rozsahu 5 až 12 hodin za den
  • OPERATIVNÍ PATROLA – patrolovací činnost v rozsahu 5 až 15 hodin za týden, a to v různých časových intervalech (dle dohody se zákazníkem)

Cenová nabídka za tyto služby bude vytvořena dle platného ceníku pro rok 2016, a to kombinací poskytovaných patrolovacích služeb a příplatků za práci v noci, o sobotách a nedělích a státem uznávaných svátcích, při spodních cenových relacích, s přihlédnutím ke specifické činnosti a teritoriální rozloze daného prostoru, a to následovně. Cena je vypočtena tak, aby odpovídala rozsahu zakázky, náročnosti práce, teritoriálním podmínkám, místním a osobním znalostem a znalostem dané problematiky a dalších relevantních skutečností.

V rámci patrolovací činnosti účtujeme náklady na vozidlo – cca 10 až 25,-- Kč/km.


KONDOR 112
+420 776 589 147

KONDOR 112

bezpečnostní a detektivní agentura

Obecní patrola

Dovolte mi tedy představit Vám speciální a jedinečnou službu – OBECNÍ PATROLA, která je primárně určena pro obce a města, která nemají služebnu obecní či městské policie nebo služebnu Policie České republiky. OBECNÍ PATROLA zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem, a dále ochranu movitého a nemovitého majetku obce (budovy, kanceláře, sklady či jiné obecní objekty).

Patrolovací činnost se využívá zejména tam, kde není možné z různých důvodů využití stálé fyzické ostrahy. Základem patrolovací činnosti jsou pravidelné či nepravidelné kontroly střežených objektů, ochrana veřejného pořádku a ochrana prioritně určených bodů a lokalit.

V případě mimořádné události - narušení veřejného pořádku nebo jiného protiprávního jednání (přestupku, trestného činu) provedou pracovníci OBECNÍ PRATROLY neodkladné úkony k zajištění veřejného pořádku a zajištění místa události, včetně potřebné dokumentace. Po vyhodnocení závažnosti mimořádné události zajistí pracovníci OBECNÍ PATROLY přivolání Policie ČR nebo provedenou dokumentaci zpracují a předají příslušným orgánům k prošetření. Hlavní předností námi poskytované služby OBECNÍ PATROLA je přítomnost patroly přímo v obci, což má velmi pozitivní preventivní účinek při předcházení narušení veřejného klidu, veřejného pořádku a bezpečnosti v obci.

OBECNÍ PATROLU - tvoří vždy dva vyškolení a vycvičení pracovníci, kteří vykonávají činnost OBECNÍ PATROLY, jsou oděni v jednotném pracovním oděvu s řádným označením. Při své činnosti jsou vybaveni služebními pomůckami – služební mobilní telefon, obušek (tonfa), svítilna, pouta, slzotvorné (případně elektrické) obranné prostředky a audio-video záznamové prostředky. Ke své činnosti používají pracovníci služební vozidlo řádně a nezaměnitelně označené logem společnosti a viditelným názvem OBECNÍ PATROLA případně jen PATROLA. Služební vozidlo je vybaveno světelným výstražným zařízením oranžové barvy, základními hasícími prostředky a prostředky pro základní poskytnutí první pomoci.

V případě podezření na rušení veřejného pořádku či jiné „mimořádné události“ v dané obci a přilehlé lokalitě, se na velitele hlídky OBECNÍ PATROLY může obrátit každý občan s žádostí o sjednání nápravy. Velitele hlídky mohou občané kontaktovat prostřednictvím GSM brány, který volajícímu poskytne radu a v odůvodněných případech se dostaví na místo, kde učiní veškerá potřebná opatření v rámci svých kompetencí a zajistí sjednání nápravy.

Patrolovací činnost rozdělujeme:

  • STÁLÁ (nepřetržitá) PATROLA – každodenní 24 hodinová patrolovací činnost
  • DOHLEDOVÁ PATROLA – max. 4 denní patrolovací činnost v rozsahu 5 až 12 hodin za den
  • OPERATIVNÍ PATROLA – patrolovací činnost v rozsahu 5 až 15 hodin za týden, a to v různých časových intervalech (dle dohody se zákazníkem)

Cenová nabídka za tyto služby bude vytvořena dle platného ceníku pro rok 2016, a to kombinací poskytovaných patrolovacích služeb a příplatků za práci v noci, o sobotách a nedělích a státem uznávaných svátcích, při spodních cenových relacích, s přihlédnutím ke specifické činnosti a teritoriální rozloze daného prostoru, a to následovně. Cena je vypočtena tak, aby odpovídala rozsahu zakázky, náročnosti práce, teritoriálním podmínkám, místním a osobním znalostem a znalostem dané problematiky a dalších relevantních skutečností.

V rámci patrolovací činnosti účtujeme náklady na vozidlo – cca 10 až 25,-- Kč/km.


©2023 Dušan Tejkal Cookies