Zpět
KONDOR 112
+420 776 589 147
KONDOR 112
bezpečnostní a detektivní agentura

Bezpečnostní služby

      Na žádost klienta provedeme prověrku kvality zajištění funkčnosti bezpečnostního opatření souvisejícího s fyzickou či elektronickou ochranou objektu, což nám umožní zjistit případné nedostatky ochrany a s tím spojená rizika. Na základě těchto zjištění provedeme analýzu a navrhneme potřebná opatření k odstranění těchto nedostatků. Prověrka je prováděna otevřenou nebo skrytou formou. Otevřená forma zahrnuje prověrku formou vyhotovení auditu. Skrytá forma je tvořena přímým „fyzickým napadením“ střeženého objektu, a tato forma kontroly je provedena naším speciální operativní jednotkou DRZNA /skupina zvláštního nasazení/.

 • Fyzická ochrana objektů
  • nepřetržitá (24 hodin / denně) fyzická ochrana objetu – pracovníky k tomu vyškolenými a vycvičenými
  • nepřetržitá (24 hodin / denně) fyzická ochrana objektu – pracovníky k tomu vyškolenými a vycvičenými – se služebním psem
  • střežení objektu pouze služebními psy
  • kontrola osob vstupujících do objektu (vstup -výstup)
  • kontrola vozidel vjíždějících do objektu (vjezd – výjezd)
  • kontrola zaměstnanců
  • výjezd zásahové jednoty na místo – v případě narušení či napadení objektu
 • Pořadatelské služby
  • zajištění kulturních, a sportovních a jiných akcí
   • zajištění přítomnosti bezpečnostních pracovníků
   • zajištění přítomnosti vyškoleného hasiče (v případě nutnosti)
   • zajištění přítomnosti vyškoleného záchranáře (v případě nutnosti)
 • Přeprava peněz a cenných zásilek
  • přeprava z místa převozu na místo určení objednavatelem
  • ostraha přepravovaného zboží a zásilek (doprovody)
   • činnost je prováděna služebními vozidly
   • činnost je prováděna vozidly klienta (pouze doprovod)
 • Napojení na pult centrální ochrany (PCO)
  • napojení na pult centrální ochrany – nepřetržitá 24 hodinová služba
  • vyrozumění majitele (správce) objektu stálou službou
  • výjezd zásahové jednotky na místo
   • vyhodnocení příčiny napadení objektu
   • kontrola objektu
   • zadržení narušitele
  • zajištění přivolání Policie ČR, městské či obecní policie, pracovníků HZS, pracovníků havarijní pohotovosti aj.
  • Monitoring průběhu ochrany v době zapojení elektronického zabezpečovacího systému (EZS)
 • Další nabízené bezpečnostní služby:
  • ostatní strážní služby
  • recepční služby
  • osobní ochrana – bodyguarding
  • služby zásahové jednotky
  • kurýrní – přepravní služby
  • informační služby
  • ostatní činnosti – podle dohody s klientem
  • preventivní a osvětová činnost
KONDOR 112
+420 776 589 147

KONDOR 112

bezpečnostní a detektivní agentura

Bezpečnostní služby

      Na žádost klienta provedeme prověrku kvality zajištění funkčnosti bezpečnostního opatření souvisejícího s fyzickou či elektronickou ochranou objektu, což nám umožní zjistit případné nedostatky ochrany a s tím spojená rizika. Na základě těchto zjištění provedeme analýzu a navrhneme potřebná opatření k odstranění těchto nedostatků. Prověrka je prováděna otevřenou nebo skrytou formou. Otevřená forma zahrnuje prověrku formou vyhotovení auditu. Skrytá forma je tvořena přímým „fyzickým napadením“ střeženého objektu, a tato forma kontroly je provedena naším speciální operativní jednotkou DRZNA /skupina zvláštního nasazení/.

 • Fyzická ochrana objektů
  • nepřetržitá (24 hodin / denně) fyzická ochrana objetu – pracovníky k tomu vyškolenými a vycvičenými
  • nepřetržitá (24 hodin / denně) fyzická ochrana objektu – pracovníky k tomu vyškolenými a vycvičenými – se služebním psem
  • střežení objektu pouze služebními psy
  • kontrola osob vstupujících do objektu (vstup -výstup)
  • kontrola vozidel vjíždějících do objektu (vjezd – výjezd)
  • kontrola zaměstnanců
  • výjezd zásahové jednoty na místo – v případě narušení či napadení objektu
 • Pořadatelské služby
  • zajištění kulturních, a sportovních a jiných akcí
   • zajištění přítomnosti bezpečnostních pracovníků
   • zajištění přítomnosti vyškoleného hasiče (v případě nutnosti)
   • zajištění přítomnosti vyškoleného záchranáře (v případě nutnosti)
 • Přeprava peněz a cenných zásilek
  • přeprava z místa převozu na místo určení objednavatelem
  • ostraha přepravovaného zboží a zásilek (doprovody)
   • činnost je prováděna služebními vozidly
   • činnost je prováděna vozidly klienta (pouze doprovod)
 • Napojení na pult centrální ochrany (PCO)
  • napojení na pult centrální ochrany – nepřetržitá 24 hodinová služba
  • vyrozumění majitele (správce) objektu stálou službou
  • výjezd zásahové jednotky na místo
   • vyhodnocení příčiny napadení objektu
   • kontrola objektu
   • zadržení narušitele
  • zajištění přivolání Policie ČR, městské či obecní policie, pracovníků HZS, pracovníků havarijní pohotovosti aj.
  • Monitoring průběhu ochrany v době zapojení elektronického zabezpečovacího systému (EZS)
 • Další nabízené bezpečnostní služby:
  • ostatní strážní služby
  • recepční služby
  • osobní ochrana – bodyguarding
  • služby zásahové jednotky
  • kurýrní – přepravní služby
  • informační služby
  • ostatní činnosti – podle dohody s klientem
  • preventivní a osvětová činnost
©2023 Dušan Tejkal Cookies