Zpět
KONDOR 112
+420 776 589 147
KONDOR 112
bezpečnostní a detektivní agentura

Dočasný psí domov


Příjem psů

Služba obcím - zatoulaní či nalezení psi jsou přijímáni od obcí, kde je zajištěn odchyt psa městskou policií, a to pouze po předchozí domluvě. Obcím, které nemají zajištěn odchyt psa městskou policií, může být poskytnuta služba odchytu psa, po předchozí domluvě, a za stanovený poplatek.

V našem kotci je pes umístěn po dobu 5-ti dní, následně jsou ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu předávány do útulku. Po domluvě lze tuto dobu prodloužit, nejdéle však na maximální dobu 14-ti dnů. V této době zajistíme u zvířete prohlídku veterinární lékařem, provedeme odčervení, odblešení, a v případě nutnosti zajistíme povinnou vakcinaci. Dále v této době vyhlásíme pátrání po majitele, a to prostřednictvím obecního rozhlasu a dalších veřejně dostupných komunikací.

Příjem psů od jednotlivých majitelů, a to z důvodu stáří psa, nemoci, alergie nebo jen rodinné důvody, apod.) NEPROVÁDÍME.

Cena pro obce za příjem psa je stanovena následovně:
 • pes do 15 kg 3.500,- Kč
 • odchyt 1 psa - 1.200,- Kč

 • pes nad 15 kg 5.500,- Kč
 • odchyt 1 psa - 1.500,- Kč

 • dopravné 12,- Kč/km

V této ceně je zahrnut sedmidenní pobyt psa v našem DOČASNÉM PSÍM DOMOVĚ, včetně stravy a prohlídky psa veterinárním lékařem.

 • velký pes (nad 15 kg) + krmení 125,- Kč/za první den – 100,-- Kč/za každý další započatý den
 • malý pes (do 15-ti kg) + krmení 125,- Kč/za první den - 70,-- Kč/za každý další započatý den
 • veterinární prohlídka – od 100,- Kč
 • vakcinace - od 250,- Kč
 • odčervení a odblešení dle hmotnosti psa a použitých veterinárních přípravků
 • kartotéka (evidence, apod.) 100,- Kč
 • případná léčba dle zdravotní karty

Výdej psů

Výdej psa původnímu majiteli: veškeré náklady vzniklé s pobytem psa v DOČASNÉM PSÍM DOMOVĚ, hradí původní majitel v hotovosti /proti příjmovému dokladu/

Výdej psa náhradnímu majiteli: náhradní majitel zaplatí v hotovosti /proti příjmovému dokladu/ částku 500,-- Kč za 1 psa. Na tuto částku můžeme pohlížet jako na „symbolický“ příspěvek na veterinární péči, která byla psovi v DOČASNÉM PSÍM DOMOVĚ poskytnuta (např. odčervení, odblešení, očkování, veterinární prohlídka). V případě starého nebo handicapovaného psa může být tento poplatek snížen. Psi nejsou vydáváni nezletilým osobám. Náhradní majitel se musí prokázat platným průkazem totožnosti.

Vrácení psa náhradním majitelem do DOČASNÉHO PSÍHO DOMOVA: z důvodu problémového chování psa (trvající neposlušnost, agresivita, apod.) se nevrací částka zaplacená náhradním majitelem při odběru psa.

Všeobecné podmínky pro osvojení psa z útulku:

Jaké jsou podmínky pro osvojení psa z útulku?

 • Každý, kdo si chce psa z útulku osvojit, musí mít s sebou platný průkaz totožnosti.
 • Zvířata nejsou vydávána nezletilým osobám.
 • Pokud zvíře prošlo povinnou, 2-týdenní karanténou, byla provedena vakcinace, zbavení vnitřních i vnějších parazitů a očipování, je možno ho předat do péče.

V útulku je osvojitel seznámen se zdravotním stavem a povahou psa.


KONDOR 112
+420 776 589 147

KONDOR 112

bezpečnostní a detektivní agentura

Dočasný psí domov


Příjem psů

Služba obcím - zatoulaní či nalezení psi jsou přijímáni od obcí, kde je zajištěn odchyt psa městskou policií, a to pouze po předchozí domluvě. Obcím, které nemají zajištěn odchyt psa městskou policií, může být poskytnuta služba odchytu psa, po předchozí domluvě, a za stanovený poplatek.

V našem kotci je pes umístěn po dobu 5-ti dní, následně jsou ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu předávány do útulku. Po domluvě lze tuto dobu prodloužit, nejdéle však na maximální dobu 14-ti dnů. V této době zajistíme u zvířete prohlídku veterinární lékařem, provedeme odčervení, odblešení, a v případě nutnosti zajistíme povinnou vakcinaci. Dále v této době vyhlásíme pátrání po majitele, a to prostřednictvím obecního rozhlasu a dalších veřejně dostupných komunikací.

Příjem psů od jednotlivých majitelů, a to z důvodu stáří psa, nemoci, alergie nebo jen rodinné důvody, apod.) NEPROVÁDÍME.

Cena pro obce za příjem psa je stanovena následovně:
 • pes do 15 kg 3.500,- Kč
 • odchyt 1 psa - 1.200,- Kč

 • pes nad 15 kg 5.500,- Kč
 • odchyt 1 psa - 1.500,- Kč

 • dopravné 12,- Kč/km

V této ceně je zahrnut sedmidenní pobyt psa v našem DOČASNÉM PSÍM DOMOVĚ, včetně stravy a prohlídky psa veterinárním lékařem.

 • velký pes (nad 15 kg) + krmení 125,- Kč/za první den – 100,-- Kč/za každý další započatý den
 • malý pes (do 15-ti kg) + krmení 125,- Kč/za první den - 70,-- Kč/za každý další započatý den
 • veterinární prohlídka – od 100,- Kč
 • vakcinace - od 250,- Kč
 • odčervení a odblešení dle hmotnosti psa a použitých veterinárních přípravků
 • kartotéka (evidence, apod.) 100,- Kč
 • případná léčba dle zdravotní karty

Výdej psů

Výdej psa původnímu majiteli: veškeré náklady vzniklé s pobytem psa v DOČASNÉM PSÍM DOMOVĚ, hradí původní majitel v hotovosti /proti příjmovému dokladu/

Výdej psa náhradnímu majiteli: náhradní majitel zaplatí v hotovosti /proti příjmovému dokladu/ částku 500,-- Kč za 1 psa. Na tuto částku můžeme pohlížet jako na „symbolický“ příspěvek na veterinární péči, která byla psovi v DOČASNÉM PSÍM DOMOVĚ poskytnuta (např. odčervení, odblešení, očkování, veterinární prohlídka). V případě starého nebo handicapovaného psa může být tento poplatek snížen. Psi nejsou vydáváni nezletilým osobám. Náhradní majitel se musí prokázat platným průkazem totožnosti.

Vrácení psa náhradním majitelem do DOČASNÉHO PSÍHO DOMOVA: z důvodu problémového chování psa (trvající neposlušnost, agresivita, apod.) se nevrací částka zaplacená náhradním majitelem při odběru psa.

Všeobecné podmínky pro osvojení psa z útulku:

Jaké jsou podmínky pro osvojení psa z útulku?

 • Každý, kdo si chce psa z útulku osvojit, musí mít s sebou platný průkaz totožnosti.
 • Zvířata nejsou vydávána nezletilým osobám.
 • Pokud zvíře prošlo povinnou, 2-týdenní karanténou, byla provedena vakcinace, zbavení vnitřních i vnějších parazitů a očipování, je možno ho předat do péče.

V útulku je osvojitel seznámen se zdravotním stavem a povahou psa.


©2023 Dušan Tejkal Cookies